Lasteaiatasu

Toiduraha

Toiduraha päeva maksumus on 3-7 aastastele lastele 2.20 eurot, sõimerühmas 1,80 eurot , mis tasutakse eelmisel kuul kohalkäidud päevade eest. Toidutasu suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.

Neil, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda toiduraha maksmisel soodustust (hoolekogu otsus) Vastav avaldus tuleb esitada direktorile 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Lasteaia toidusoodustuse avalduse leiate valides Avaldused.

 

Osalustasu

Vanemate poolt kaetava osa määr kuus (osalustasu) on alates 01.jaanuarist 2018 ühe lapse kohta  61,00 eurot . Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) osalustasu ei arvestata.                                Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu  10.12.2015 määrus nr 27" Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr"§2 alusel.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste  kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine,  Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul ,kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse , milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osa vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vanematel on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetust. Täpsematest tingimustest loe siit:

http://www.tallinn.ee/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

Lasteaiatasu maksmine toimub iga kuu maksukviitungi alusel, mis saadetakse ühe lapsevanema meiliaadressile, kviitungil näidatud tähtajaks ja kviitungil näidatud pangakontole.

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA