Uudised ja teated

 • Uudise asenduspilt

  Suvepuhkus

  Neljapäev, 1.02.2024

  Tallinna Lasteaed Kaseke on suletud suvepuhkuseks ajavahemikul

  15.07.2024 - 04.08.2024.

   

 • Näitus Haridusameti ruumides

  Kolmapäev, 24.01.2024

   Tallinna Haridusameti ruumide kahel korrusel (3. ja 4. Korrus) on avatud 

  lastetööde  näitus 22.01.-16.02.2024

 • Uudise asenduspilt

  STREIK!

  Kolmapäev, 17.01.2024

  Eesti Haridustöötajate Liit korraldab alates 22. jaanuarist üleriigilise üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi.

  Anname teada, et Tallinna Lasteaed Kaseke õpetajad on otsustanud toetada õpetajate laiaulatuslikku streiki kolmepäevase toetusstreigiga!

  Seoses sellega 24.01, 25.01 ja 26.01 Kasekese õpetajad ei tööta!

  Vajadusel on tagatud laste hoid valverühmaga. Laste turvalisus ning järelevalve on tagatud.

  Valverühm töötab ainult suures majas Kaskede pst.22. Huviringe nendel päevadel ei toimu.

  Loodame teie mõistvale suhtumisele!

  Lasteaia juhtkond

Kaskede maja uudised

Etendus "Operatsioon kintsutükk"

Neljapäev, 4.04.2024

03.04.2024  esitas Kraavikrõlli  lasteaia õpetajate näitetrupp  etenduse H.Rammo ainetel "OPERATSIOON KINTSUTÜKK"

Etenduse tulu läheb "Märka ja aita" fondi

Külvi maja uudised

Lihavõtted lasteaias

Neljapäev, 4.04.2024

Kaskede puistee 22 maja

Kaskede pst 22

Tallinna Lasteaed Kaseke suur maja asub Tallinnas Nõmme linnaosas, Laagri elamurajoonis Tallinna linna ja Saue valla piirimail Kaskede pst.22.

Tallinna Lasteaed Kaseke asutati 4.juunil 1963. a.

2008. a aprillis alustati lasteaia renoveerimisega ning 2009. a jaanuarist töötab Tallinna Lasteaed Kaseke kaasaegses majas kuuerühmalisena.

Tallinna Lasteaed Kaseke omab koolitusluba nr 5348 HTM, mis on välja antud Koolieelse lasteasutuse seaduse §11 lõike 1 ja §12 lõike 5 ja 30.03.2009. a ministri käskkirja nr 258 alusel.

Tallinna Lasteaed Kaseke on 1,5-7 aastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav eesti õppekeelega munitsipaallasteaed.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-19.00.

01.09.2017 ühines Tallinna Piiri Lasteaed asukohaga Külvi 14, Tallinna Lasteaed Kaseke (Kaskede pst.22) lasteaiaga.

Alates 01.09.2017 on Tallinna Lasteaed Kaseke kaheksarühmaline. Suur maja asub Kaskede pst.22 kuuerühmalisena, väike maja asub Külvi 14 kaherühmalise lasteaiana.

Külvi 14 maja

Külvi 16

Tallinna Lasteaed Kaseke väike maja asub Tallinna linna piiril, Nõmme linnaosas Vana-Pääskülas, aadressil Külvi 14. Majas töötab kaks rühma.

Maja on ehitatud aastatel 1910–1914 – ajal, mil enne I maailmasõda hakati Tallinna rajama Peeter Suure nimelist merekindlust, mis pidi tulema Euroopa suurim. Hoone, kus asub praegune lasteaed, ehitati merekindluse komandandi staabihooneks. Hoone juurde kuulub suur - ilus park.

Lasteaia hoone kuulub kultuurimälestiste riikliku kaitse alla kui üks väheseid Vene Novgorodi stiilis ehitisi.

1917. aastal anti see üle Eesti Punasele Ristile ja 1924. aastani asus seal Jaan Poska nimeline lastekodu. Lastekodu tegutses hoones kuni 1964. aastani.

19. oktoobril 1964. aastal toodi Tallinna 8. Lasteaed Tõnismäelt Pääskülla Külvi tn 14 ning sai nime Tallinna Piiri Lasteaed.

01.09.2017 ühines Tallinna Piiri Lasteaed (Külvi 14 maja), Tallinna Lasteaed Kaseke lasteaiaga (Kaskede pst.22) ning kannab ühist nime Tallinna Lasteaed Kaseke.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-19.00

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA