Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse (lasteaia blanketil), mille saab kas lasteaia direktori või õppealajuhataja käest ning kodulehelt Vormid, blanketid.

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA