Ruumide rent

Ruumide rent ja osalustasu

Hinnad alates 01.09.2022:

  • Saali kasutamine - 7 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks tööpäevadel (E-R)
  • Saali kasutamine - 16 eurot 1h (60 minutit) saali kasutamine tööpäeval (E-R)
  • Puhkeruumi /kabineti/ kasutamine - 5 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks
  • Loovustoa /kabineti/ kasutamine - 5 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks
  • Spordiväljaku kasutamine - 12 eurot 1h (60 minutit)

ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel sõlmitava lepingu alusel lasteringideks ja huvitegevuse läbiviimiseks.

Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA