Ruumide rent

  Saali ja teiste ruumide  ajutise kasutamise renditasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" (.pdf)

Huviringi muudatus .

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 08.09.2020 nr T-7-1/20/287

Ruume ja rajatisi kasutatakse laste ja kuni 19-aastaste noorte sporditegevuste ja teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks või huvialade juhendamiseks. Seejuures on nõutav, et tegevusi viib läbi/juhendab kvalifitseeritud isik, kes omab kehtivat Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku 4. või kõrgemat treeneri või spetsialisti kutsetaset (sh tantsuspetsialist) või on juhendajal spordi või tantsuga seotud valdkonna kõrgharidus (kehaline kasvatus, koreograafia, tants, ballett, rahvatants jm).

karu

 

m_ja_a.jpg


HITSA