Riigihanked

Tallinna Haridusameti allasutusena viiakse riigihanked läbi Tallinna Haridusameti kaudu.

Tallinna linna asutused järgivad asju ostes ja teenuseid tellides Tallinna linna hankekorras (04.10.2017 LV määrus nr 30 ) kehtestatud kohustuslikke protseduurireegleid ja raamatupidamisliku arvestuse nõudeid.

Tallinna Lasteaed Kaseke 2024 aastal riigihankeid ei ole planeeritud.

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA