Lasteaiatasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Alates 01.01.2020 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 71.25 eurot kuus.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-478.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vanematel on võimalik tutvuda lasteaiatasu soodustustega Tallinna linna kodulehel:  siit.

Toitlustustasu päevamaksumus

 Tallinna Lasteaed Kaseke toidukulu päevamaksumus alates 01.08.2019 järgmiselt:

1.   Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1,5-3a.1.65 €  päev

2.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      3-5a.   1.75 € päev

3.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      5-6a.   1.85 € päev

4.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele      6-7a.   1.95 € päev

Toiduraha suuruse aluseks on lasteaia hoolekogu 12.08.2019 koosoleku protokolli nr 1.-4/4  otsus.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

  • Esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • Kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile. 

 

 

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg


HITSA