Lasteaiatasu

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muudatus alates 01.01.2014

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr 

ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 27.12.2023  nr HA-4/118 

    • vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
    • alates 1. jaanuarist 2024 on Tallinna linna elanikele koolieelsete

          munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus ühe lapse kohta  28,79 eurot kuus

     

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 Toidupäeva maksumus

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toitlustusteenust pakub Tallinna Lasteaed Kasekesele Baltic Restaurants Eesti AS.

Vastavalt vanuserühmadele on toidupäeva maksumus alates 01.01.2024 . Käskkiri__Üldkäskkiri_Toiduraha.pdf

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA