Projektid

 

"Kiusamisest vaba lasteaed"

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.
Tutvu kodulehega www.kiusamisestvabaks.ee

Alates 2013 aasta veebruarist oli lasteaial võimalus liituda projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”, mille käigus oli võimalus saada Lottede rühma meeskonnal programmi rakendamiseks vajalik metoodiline materjal ja  koolitus.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK)
Projekt „Kasekese lapsed uurivad lindude-loomade elu“

(september 2016 – august 2017)

Osalejad: Lapsed vanuses 4-7a.

Sipsikud, Tiigrikutsud, Lepatriinud

Taotleja: Tallinna Lasteaed Kaseke

 

Projekti eesmärk:

  • Äratada lastes huvi eluslooduse vastu
  • Tutvume lindude-loomade eluoluga erinevatel aastaaegadel.
  • Mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid.


Lähtuvalt arengukava eesmärkidest täiendada õueõppe metoodikat ja võimaldada lastel omandada uusi teadmisi ja kogemusi läbi keskkonnahariduse.

Kasutades selleks lõimitud tegevusi erinevates õpikeskkondades. Programmid on seotud riikliku õppekavaga.

Projektist saad lähemalt lugeda siit:

KIKi-projekt-KASEKE.pdf

KIKi_projekt_KASEKE_2._poolaasta.pdf

 

Keskkonnakampaania "Küünlaümbrise jaht"

 Kampaania kogumisperiood oli 01.10.2016-31.01.2017 a. Selle aja jooksul koguti kokku 1723 tk. küünlaümbriseid.

Küünlaümbrise jahi väikevend. Patareitäht- osales Sipsikute rühma ja koguti kokku 1283 patareid.

 

 

 

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA