Kui soovid aidata

 

 

Oleme väga tänulikud, kui soovite lasteaeda toetada ning laste päevast siinviibimist sisukamaks muuta.

Kui annetajal on kindel soov, kuidas ja kuhu lasteaed seda kasutama peaks, andke sellest meile kindlasti teada.

Kui annetajal pole kindlat soovi, siis otsustab annetuse kasutamise lasteaia hoolekogu.

Annetus laekub meie lasteaia eelarvesse, kuid lasteaed ei näe seda ise koheselt.

Makse saaja: Tallinna Linnakantselei

arveldusarvele  IBAN: EE311010220061053015  SEB pank

viitenumber: 5195050050050229

Selgitus: Tallinna Lasteaed Kaseke, annetus

 

Heategevusprogramm „Märka ja aita“

 

Mitmeid aastaid on heategevusprogramm „Märka ja aita!“ heade inimeste toel aidanud meie koolide ning

lasteaedade lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi õppetöös osalemiseks.

Abisaajateks on 2-10-aastased lasteaialapsed ja õpilased, kes on kaotanud oma vanema või on

muul viisil tõsistesse raskustesse sattunud.

Lastele osutatakse abi lasteaias/koolis käimiseks ning õppetööks vajalike esemete muretsemisel,

näiteks soojad rõivad, spordirõivad, jalanõud, kunstitarbed vms.

Täname kõiki , kes on juba programmi oma panuse andnud.

Annetusi oodatakse jätkuvalt Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi, tänulikum ei saaks olla keegi!

 

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA