Olulisi linke

Tallinna Haridusamet – www.haridus.ee

Tallinn – www.tallinn.ee

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks - https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Tallinna-meetmed-koroonaviiruse-tokestamiseks

Nõmme Linnaosa Valitsus -http://www.tallinn.ee/est/nommelov

Haridus- ja Teadusministeerium – http://www.hm.ee/

Eesti Lastevanemate Liit – www.laps.ee

Perekool – www.perekool.ee

Erivajadustega laste tugisüstem - https://sm.ee/erivajadusega-laste-tugisusteemi-reform-0.

SinaMina – www.sinamina.ee

Lasteaed http://www.lasteaed.net/

Koolieelik – http://www.koolieelik.ee

Koolielu – http://www.koolielu.ee/

Laste tervis – www.hot.ee/lastearst

Lastele:

Hea Laps – www.healaps.ee

Lastekas.ee – www.lastekas.ee

DELFI Täheke – taheke.delfi.ee

Meisterdamine – www.enchantedlearning.com

Meisterdamine – www.girds-bastelecke.de

Loovust arendav – www.loovustuba.ee

Ajakiri Lasteaed – http://www.lasteaed.net/

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA