Kaskede maja uudised

raba

  1. oktoobril toimus Kasekese ja Rabarübliku lasteaia laste ühine üritus „Suur Rabamatk“. Matkast võttis osa peaaegu sada last ja selle üritusega tähistasime alushariduse 100-ndat juubelit. Metsarajal kohtusid Joannes Käis (Alusharidus 100) ja Metsavana (Rohelina Kool), kes jagasid oma teadmisi lastele.

Johannes Käise seisukoht on, et lapsi tuleb suunata mitte niipalju tõsiasju teadma kui neid otsima ja leidma. Loodusteadlasena on Käis koostanud väärtuslikke loodusõpetuslikke materjale. Tema seisukoht oli: Igas inimeses elab lapsest saadik seesmine tung looduse poole. Väikesel lapsel väljendub see tung katsetes ronida, hüpata, joosta; visata, murda, lüüa - seda, mis aga kätte juhtub; tahtmises kõike näha, kuulda, nuusutada, kobada, suhu pista, ühesõnaga - vaadelda ja katsuda.

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA