Kaskede maja uudised

Esimene advent

Esmaspäev, 28.11.2022

 

Lasteaeda külastasid päkapikud esimesel advendil.

Külvi maja uudised

30. nov. toimus üks ütlemata vahva ja tore jõululaat üle pika aja.

JÕULULAAT- Külvi majas

Neljapäev, 1.12.2022

Andmekaitse

Tallinna  Lasteaed Kaseke juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh

Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärus -  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;

Isikuandmete kaitse seadusest - https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011,

Avaliku teabe seadusest - https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010

Tallinna linna andmekaitsetingimustes - https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused 

Tallinna Lasteaed Kaseke andmekaitsetingimused ja vormid on leitavad siit

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA