Isikuandmete töötlemine

Tallinna Lasteaed Kaseke on registeeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises.
Tallinna Lasteaed Kaseke kogub ja töötleb lapse delikaatseid isikuandmeid üksnes lapsevanema nõusolekul ning oma tegevuse piires. Eelkõige on tegu andmetega lapse tervise, arengu ja perekondliku tausta kohta. Kogutud andmed on konfidentsiaalne info, mida kasutatakse lasteaiasiseselt lapse arengu toetamiseks ning avaldatakse võõrastele isikutele üksnes lapsevanema eriloal.

Registrist on võimalik leida informatsiooni isikuandmete töötlejate kohta Eesti Vabariigis, täpsemalt, millised isikuandmete töötlejad on teavitanud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemisest ning millised isikuandmete töötlejad on määranud oma asutuses isikuandmete kaitse eest vastutavad isikud.

Tallinna Lasteaed Kaseke isikuandmete kaitse link:

Tallinna_Lasteaed_Kaseke_Isikuandmed_ja_eraeluline_teave__2018_1.docx

Isikuandmete kaitse seadusega saate tutvuda alloleval lingil:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA