Erivajadustega laps

 

Talllinna Lasteaed Kaseke lähtub erivajaduse määratlemisel:

Lapse võimetest:

 1. Õpiraskusetega lapsed
 2. Andekad lapsed

Lapse tervislikust seisundist

 1. Allergilised lapsed
 2. Logopeedilist abi vajavad lapsed
 3. Terviserikkega ja puudega lapsed

Lapse keelelisest ja kultuurilisest taustast

 • Muukeelsed lapsed
 • Erineva kultuuritaustaga lapsed(religioon, kombed jms.)

Lapse isiksuseomadusest tingitud erivajadused

 • Vasakukäelised
 • Üliaktiivsed lapsed
 • Aeglased lapsed

Koolikohustuse edasilükkamine

 • Tervisliku seisundi tõttu võib lapsevanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.
 • Koolipikendust saanud lapse jaoks koostatakse individuaalne õppekava.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49 Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine Tallinnas.

 

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA