Riiklik õppekava

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA